Waarom wij

Interim-bureau voor woordvoerders

Woordvoerders.nl is een bureau voor interim-woordvoerders, -persvoorlichters en -PR-managers. Heeft u tijdelijk een professional nodig op dit gebied, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Woordvoerders.nl werken uitsluitend senior-professionals die snel op vlieghoogte zijn bij uw organisatie. Bijvoorbeeld bij ziekte, vakantie, crisissituaties, drukte of ter overbrugging.

 • We zijn een gespecialiseerd bureau, opgericht door professionals met kennis van en ervaring in woordvoering, persvoorlichting en PR.
 • We hebben ervaring met werken voor organisaties en personen – zoals CEO’s, bewindspersonen, bestuurders e.d.
 • We hebben ervaring in huis op het gebied van crisiscommunicatie en media-aandacht tijdens calamiteiten.
 • We zijn zeer flexibel, hebben vrijwel altijd capaciteit beschikbaar en bedanken alleen voor de opdracht op inhoudelijke gronden.
 • Persoonlijk contact en maatwerk zijn voor ons het uitgangspunt om te komen tot een optimale tijdelijke invulling van de functie.
 • We investeren voortdurend in de persoonlijke en vakmatige ontwikkeling van onze woordvoerders, -persvoorlichters en -PR-managers.
 • De interim-woordvoerders, -persvoorlichters en -PR-managers beschikken over een recente verklaring omtrent het gedrag. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.  
 • We beschikken over faciliteiten op het gebied van media- en social media-monitoring, het maken van perslijsten en de distributie van content voor de pers.
 • We maken heldere contractuele afspraken over looptijd opdracht, uren, tarief en opzegging overeenkomst.
 • Er zijn adequate verzekeringen afgesloten, onder meer voor beroepsaansprakelijkheid. We voldoen aan alle actuele wet- en regelgeving.
 • U heeft directe toegang tot de dienstverlening van een communicatiebureau dat behoort tot de top van de Nederlandse markt, Leene Communicatie. Denk aan het bijschakelen van gespecialiseerde communicatieadviseurs, trainers, contentmakers, tekstschrijvers en vormgevers.
 • We zijn ISO 9001-gecertificeerd.
 • Woordvoerders.nl – een interim-bureau voor woordvoerders, persvoorlichters en PR-managers – is een initiatief van Leene Communicatie. Leene Communicatie bestaat sinds 2001. Er werken circa 30 adviseurs, tekstschrijvers, projectmanagers, trainers en grafisch ontwerpers. In de afgelopen jaren zetten we interim-woordvoerders in voor zowel ondernemingen als overheden.