Opdrachten

Recente opdrachten van onze tijdelijke woordvoerders

 • 2021: Commissie Werkelijke Schade (toeslagenaffaire): woordvoerder op projectbasis
 • 2021: Gezondheidsraad: inzet interim-woordvoerder
 • 2021: Internationaal beveiligingsbedrijf: crisiscommunicatie gevoelige reputatiekwestie met landelijke uitstraling
 • 2021: Internationaal industrieel bedrijf met beursgenoteerde aandeelhouders: crisiscommunicatie en persvoorlichting sluiting fabriek en ontslag alle werknemers
 • 2021: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): inzet interim-woordvoerder
 • 2021: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: woordvoerder op projectbasis voor de internationale conferentie World Circular Economy Forum + Climate
 • 2021: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: woordvoerder op projectbasis voor commissie Van Aartsen – ¬†adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied
 • 2020/2021: Grote retailonderneming: woordvoerder op projectbasis en op afroep voor crisiscommunicatie en perswoordvoering
 • 2020/2021: Ministerie van BZK: woordvoerder op projectbasis voor evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2017), onder leiding van Renee Jones-Bos
 • 2020: Ministerie van JenV: woordvoerder op projectbasis voor Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s, onder leiding van Erwin Muller
 • 2019/2020: Ministerie van LNV: woordvoerder op projectbasis voor het adviescollege stikstofproblematiek, onder leiding van Johan Remkes
 • 2019/2020: Ministerie van JenV: inzet interim-woordvoerder voor de staatssecretaris van Justitie
 • 2019/2020: Vattenfall: inzet interim-woordvoerder
 • 2019/2020: Randstad Groep Nederland: inzet interim-woordvoerder